O čom bol ASIO seminár 2021?

V novembri sme uskutočnili naše každoročné odborné ASIO semináre v Bratislave aj v Žiline. Seminár v Košiciach sme vzhľadom na epidemické opatrenia však museli zrušiť. Celkovo sa seminárov tento rok zúčastnilo viac ako 50 ľudí, za čo sme veľmi vďační a tešíme sa, že aj vzhľadom na aktuálnu situáciu sú ľudia ochotní sa v tomto smere vzdelávať.

Tohtoročný cieľ seminára bol oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru (MZI). Modro-zelená infraštruktúra je na Slovensku v podstate celkom novým pojmom, ktorý označuje sieť vodných (teda modrých) a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou. Táto sieť prvkov sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia a mikroklímy, čím prispieva k zlepšeniu životného prostredia a zdravia človeka. Okrem riešení pre MZI sme predstavili nízkouhlíkové technológie, ktorým sa venujeme z hľadiska čistenia odpadových vôd.

Prvý blok seminára sme venovali dažďovým vodám, ich zachytávaniu, čisteniu, využívaniu v domácnosti a aj následnému vsakovaniu. Dažďovým vodám sme sa venovali aj z hľadiska spevnených povrchov, kde sme predstavili AS-TTE Rošty, ktoré umožňujú vsakovanie vody priamo v mieste jej dopadu aj na takých povrchoch, ako sú parkoviská, príjazdové cesty, či chodníky pre chodcov.

Druhý blok seminára bol zameraný na odpadové vody. Venovali sme sa čisteniu a využívaniu šedých vôd (vody z umývadla, vane, sprchy) v domácnostiach, aj prvej inteligentnej domovej čistiarni na Slovensku AS-iNutricut. Na záver sme predstavili nový progresívny spôsob čistenia odpadových vôd pomocou aeróbnej granulovanej biomasy AS-GranBio a naše prvé realizácie na Slovensku aj v zahraničí.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ASIO Seminiár
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ďalšie články v tejto kategórií