Vsakovací tunel AS-NIDAFLOW

Medzi overené riešenia v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou, ktoré využívajú mestá a obce po celej Európe, patrí už niekoľko rokov systém pre odvodnenie, akumuláciu a vsakovanie dažďovej vody AS-NIDAFLOW.

Systém AS-NIDAFLOW sa skladá zo vsakovacích blokov voštinového typu, ktoré možno ľubovoľne prispôsobiť veľkosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovacie bloky sa umiestnia pod povrch, kde vďaka nim vznikne dostatočne veľký retenčný priestor pre zadržanie, akumuláciu a následné vsakovanie dažďovej vody – tá je do blokov privádzaná prostredníctvom drenážneho potrubia. Dômyselná konštrukcia drenážneho potrubia zaisťuje, aby do potrubia a následne do samotných retenčných blokov neprenikali nečistoty a nedochádzalo tak k ich zanášaniu. K tomu prispieva tiež samočistiaca schopnosť potrubia, ktoré eliminuje usadzovanie nečistôt na dne potrubia. Vďaka týmto vlastnostiam je zaistená dlhá životnosť celého systému a nízke stavebné i následné prevádzkové náklady.

AS-NIDAFLOW

Vsakovacie bloky AS-NIDAFLOW sú vyrábané rovnakou technológiou ako bloky AS-NIDAPLAST, so zhodnými parametrami, a tak si zachovávajú rovnaké technické dáta vo všetkých parametroch. To umožňuje kontinuálny a bezkonfliktný prechod k ich návrhu a použitiu.