Kontakty

Konateľ spoločnosti

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

Obchodno – technický zástupca pre komunálne ČOV 100 – 10 000 EO, priemyselné ČOV, čistenie vzduchu, odvodnenie kalov, poloprevádzkové a laboratórne modely ČOV.
Asio - logo

Obchodno - technologické oddelenie

Ing. Tímea Matušíková

Obchodno – technický zástupca  pre domové ČOV 5 – 50, vsakovacie rošty AS-TTE ROŠTY, podpovrchové retenčné galérie AS-RIGOFILL, inteligentný vodomer a detektor úniku vody eVodník, recyklácia šedých vôd a využitie dažďových vôd v budovách.

Výroba

Miroslav Krajčí

Ekonomické a logistické oddelenie:

Ing. Marianna Kratochvílová

Otília Ftáčková

Asio - logo

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. sídli v areáli Kinexu. Pri vstupe do areálu je potrebné sa na vrátnici preukázať dokladom totožnosti.