Recyklácia šedých vôd

Produkcia šedej vody činí v domácnostiach cca 50 %, v komerčných budovách cca 27 % z celkovej produkcie odpadových vôd. Produkcia šedej vody iba z kúpeľní činí v domácnostiach až 42 % z celkovej produkcie odpadových vôd. Potreba vody pre splachovanie toaliet v domácnosti činí až 25 % z celkovej potreby vody, v komerčných budovách približne 50 až 60% z celkovej potreby vody. Všeobecne platí, že čím väčšia spotreba úžitkovej vody je v objekte plánovaná, tým rýchlejšie sa investícia vráti.

Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %
Spotreba vody v domacnostiach
0 %

Voda sa v prírode pohybuje v kolobehu. Súčasťou tohto kolobehu je nielen voda pitná, ale aj voda povrchová a použitá. Hospodárenie s použitou vodou priamo ovplyvňuje aj kvalitu a množstvo pitnej vody a kvalitu vôd povrchových – najmenej znečistí povrchovú vodu tá voda, ktorá nebude vypustená.

Jedným z možných spôsobov, ako naplniť vízia udržateľnosti, je recyklácia použitej vody. Najľahšie a zároveň aj najekonomickejšie sa dajú recyklovať ľahké šedej vody (najmä vody z kúpeľní) na tzv. biele vody (úžitková / prevádzková voda na splachovanie toaliet, umývanie podláh, závlahu a pod.). Takto sa dá ušetriť až 50 % pitnej vody s návratnosťou investície do 10 rokov. Používané technológie na recykláciu šedých vôd sú overené, nenáročné a možno ich automatizovať a kontrolovať aj na diaľku.

Recyklácia šedých vôd zo spŕch, umývadiel, práčok a technologických procesov, tj. vôd, ktoré neobsahujú fekálie a moč, produkuje vysoko kvalitnú prevádzkovú vodu pre ďalšie využitie.

AS-GW / AQUALOOP sú kompaktné čistiarne šedých vôd pre rodinné aj bytové domy. Veľkostné rady čistiarní sú od 4 až po 144 EO. Ide o typové prvky, ktoré sú výhodne kombinovateľné a tým pádom vhodné ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie. Dostupné v 2 variantoch – nadzemné a podzemné.

Odpadová voda nateká cez filter mechanických nečistôt reakčnej nádrže, kde sa voda biologicky čistí. V reakčnej nádrži je osadený membránový modul, v ktorého spodnej časti sa nachádza aeračný systém. Nad membránovým modulom je umiestnené čerpadlo, ktoré podtlakom odsáva vodu cez membrány a odvádza už vyčistenú vodu do akumulačnej nádrže vyčistenej vody. Voda z akumulačnej nádrže je čerpaná do systému rozvodu prevádzkovej vody. Reakčná nádrž je opatrená havarijným prepadom. Systém je možné dopĺňať pitnou vodou.

Čistiareň šedých vôd AS-GW / AQUALOOP
Čistiareň šedých vôd AS-GW / AQUALOOP