Vsakovací tunel AS-KRECHT

AS-KRECHT je efektívny akumulačný a drenážny systém tunelového tvaru vyrobený z ľahkého a odolného plastu. Tieto tunelové plastové schránky sa umiestňujú pod zem tam, kde je potrebné zlepšiť vsakovanie a odvodnenie pozemku. Takto vytvorený podzemný priestor o veľkej kapacite je ideálny pre zvod dažďovej vody zo spevnených plôch a povrchov, jej akumuláciu a postupné vsakovanie do okolitej pôdy.

Vsakovací tunel AS-KRECHT využijú predovšetkým mestá a obce, ktoré potrebujú riešiť problémy s odvodom dažďovej vody z verejných priestorov – napríklad odvodnenie parkoviska alebo odvodnenie pozemku, kde sa často drží voda na povrchu. Tunely AS-KRECHT majú 100 % zásobnú kapacitu a v porovnaní so štrkom tento systém predstavuje úsporu viac ako 2/3 objemu výkopových prác. Vďaka vsakovacím tunelom môže dažďová voda voľne prenikať dnom a bočnými otvormi do pôdy. Obe čelá vsakovacieho tunela sú opatrené otvorom pre prítok vody a prispôsobené pre pripojenie potrubia do priemeru DN300. Iba s tromi rôznymi komponentami (polkruhová tunelová časť, počiatočné a koncové čelo sekcie) zostavíte stabilný a rozsiahly odvodňovací systém s minimálnymi stavebnými nákladmi. Systém je skladný a ľahký, náklady na transport nízke. V štandardnej verzii môžu tunely zvládnuť zaťaženie do SLW 30 (16,7 kN/m2 – ekvivalent 30-tonového kamiónu ) a majú dlhú životnosť.

AS-KRECHT

Vsakovacie telo tunela s vonkajšími rozmermi (D x Š x V) 2340 x 1375 x 781 mm, tj. 1.6 m3. Hmotnosť jedného tunela je 32 kg.