Akumulačné a vsakovacie systémy

Stále častejšie sa rozrastajúce mestá stretávajú s problémom ako odviesť dažďovú vodu zo spevnených plôch na ich okraji. Malé priemery kanalizačných vedení nedovoľujú odviesť potrebné množstvá, rekonštrukcia kanalizačnej siete je nad ich ekonomické možnosti a v miestach vzniku prívalu je nedostatok miesta pre výstavbu záchytných nádrží. A tak riešenie tohto problému je limitujúce pre ďalší rozvoj územia. Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. prináša štyri možné technologické riešenia danej problematiky a to systémy AS-KRECHT, AS – NIDAPLAST, AS – NIDAFLOW a AS-RIGOFIL.

AS KRECHT

AS-KRECHT je efektívny akumulačný a drenážny systém tunelového tvaru vyrobený z ľahkého a odolného plastu. Tieto tunelové plastové schránky sa umiestňujú pod zem tam, kde je potrebné zlepšiť vsakovanie a odvodnenie pozemku. Takto vytvorený podzemný priestor o veľkej kapacite je ideálny pre zvod dažďovej vody zo spevnených plôch a povrchov, jej akumuláciu a postupné vsakovanie do okolitej pôdy.

AS-NIDAPLAST

Overeným riešením na odvod dažďových vôd, ktoré sa nielen v zahraničí využíva niekoľko rokov, sú plastové zasakovacie systémy (napríklad vsakovací blok AS-Nidaplast). Tieto plastové bloky sa umiestnia pod povrch a vytvoria dostatočný priestor, akúsi podzemnú nádrž, pre akumuláciu vody. Umožňujú rýchle odvedenie dažďovej vody z povrchu, ktorá je potom v nádrži z blokov akumulovaná a buď sa pomaly vsakuje, alebo riadene odvádza mimo mestské pozemky.

AS-NIDAFLOW

Systém AS-NIDAFLOW sa skladá zo vsakovacích blokov voštinového typu, ktoré možno ľubovoľne prispôsobiť veľkosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovacie bloky sa umiestnia pod povrch, kde vďaka nim vznikne dostatočne veľký retenčný priestor pre zadržanie, akumuláciu a následné vsakovanie dažďovej vody – tá je do blokov privádzaná prostredníctvom drenážneho potrubia. Dômyselná konštrukcia drenážneho potrubia zaisťuje, aby do potrubia a následne do samotných retenčných blokov neprenikali nečistoty a nedochádzalo tak k ich zanášaniu. K tomu prispieva tiež samočistiaca schopnosť potrubia, ktoré eliminuje usadzovanie nečistôt na dne potrubia. Vďaka týmto vlastnostiam je zaistená dlhá životnosť celého systému a nízke stavebné i následné prevádzkové náklady.

AS-RIGOFILL

AS-RIGOFILL je vsakovací blok určený pre vsakovanie a využívanie zrážkových vôd. Jednotlivé bloky sa spájajú pomocou spojok a tým vytvoria pod zemou na minimálnom priestore veľký využiteľný objem, kde sa zrážková voda akumuluje, aby sa podľa daného účelu mohla následne vsakovať, byť dočasne zadržiavaná (retencia) alebo ďalej využívaná. Blokové vsakovacie galérie je možné pri zodpovedajúcej konštrukcii zaťažovať dopravou nákladných vozidiel až do celkovej hmotnosti 60 t.