MODRO - ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

V harmónií s prírodou

Modro-zelená infraštruktúra je sieť vodných (modrých) a zelených prvkov budovaných v harmónií s prírodou, ktorá sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia a mikroklímy. Ich vplyv na životné prostredie a zdravie človeka je veľmi významný.

Modro-zelená infraštruktúra

nový pojem na témU ochrany prírody a životného prostredia.

ASIO-SK s.r.o je slovenská inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá pracuje v odbore vývoja, výroby a dodávok technológií pre čistenie odpadových vôd a úpravu vôd. Spoločnosť sa zameriava aj na dodávku technológií pre recykláciu šedých vôd v budovách a manažment zrážkových vôd, kde sú súčasťou portfólia vsakovacie rošty AS-TTE Rošty® pre spevnené povrchy, nádrže na akumuláciu a distribúciu zrážkovej vody a akumulačné a vsakovacie systémy.

Konzultačné a poradenské služby

Návrh systémov na mieru podľa požiadaviek

Jednoduchá obsluha a údržba všetkých výrobkov

Montážne práce a elektrické zapojenie

Servis v záručnej aj pozáručnej dobe