Prevádzková a monitorovacia jednotka AS-RAINMASTER

AS-RAINMASTER ECO

AS-RAINMASTER ECO je plne automatická prevádzková a monitorovacia jednotka s čerpadlom, ovládaním a s integrovaným automatickým dopĺňaním pitnej vody. Jednotka môže byť inštalovaná v pivnici, v garáži alebo v prízemnej technickej miestnosti každého rodinného domu. Dažďová voda je do jednotky čerpaná z akumulačnej nádrže, cez saciu hadicu, a je ďalej distribuovaná až k záhradnému zavlažovaniu, toalete alebo práčke. Pokiaľ nie je v akumulačnej nádrži dostatok dažďovej vody, jednotka AS-RAINMASTER ECO automaticky prepne na zásobovanie pitnou vodou, takže sa nikdy nestane, že by ste boli bez zdroja vody.

AS-RAINMASTER ECO je výhodný aj z ekonomického hľadiska. Významne nízka spotreba energie a tiež nižšia obstarávacia cena v porovnaní s podobnými zariadeniami pre využitie dažďových vôd robí z jednotky veľmi kladne hodnotený výrobok. S jednotkou AS-RAINMASTER ECO bude teraz využitie dažďovej a šedej vody ekonomicky výhodnejšie.

Hlučnosť viacstupňového odstredivého čerpadla dosahuje asi 65 dB(A). Jednotka AS-RAINMASTER ECO je veľmi tichá. Jej hlučnosť sa pohybuje okolo 48 dB(A). To znamená, že prakticky znižuje emisiu hluku. V minulosti bola hlučnosť čerpadla dažďových vôd tak vysoká, že jeho inštalácia do vnútorných priestorov rodinného domu nebola vôbec možná. To sa mení s príchodom zariadení pre využitie dažďovej vody AS-RAINMASTER.

Jednotka AS-RAINMASTER ECO môže byť použitá takmer pre všetky typy akumulačných nádrží pre dažďovej vody. S výhodou ju možno inštalovať do novostavieb alebo pri rekonštrukcii existujúcich rodinných domov. Aj u zariadení pre využívanie šedej vody alebo iných systémov je možné jednotku AS-RAINMASTER ECO použiť na zásobovanie spotrebičov.

AS-RAINMASTER FAVORIT

Modely AS-RAINMASTER FAVORIT 20 a 40 sú plne automatické prevádzkové a monitorovacie jednotky s čerpadlom, riadiacou jednotkou a integrovaným systémom na prepojenie na pitnú vodu. Jednotka môže byť napojená na všetky spotrebiče vonku i vo vnútri budov, ako sú napríklad splachovacie toalety, práčky, zavlažovacie systémy alebo umývacie linky, chladiace systémy a mnoho ďalších zariadení.

Podľa potrieb môže byť inštalovaných viac modelov AS-RAINMASTER FAVORIT, ktoré je možné vzájomne kombinovať:

  • AS-RAINMASTER FAVORIT 20/40 – cenovo výhodná štandardný variant. Ovládanie jednotky cez kontrolný panel tlaku a prietoku,
  • AS-RAINMASTER FAVORIT 20 SC / 40 SC – miesto kontrolného panelu tlaku a prietoku je nový AS-RAINMASTER FAVORIT SC vybavený riadiacou jednotkou otáčok motora,
  • 2-3x AS-RAINMASTER FAVORIT SC – pre veľké objekty, u ktorých je potrebné zaistiť najvyššiu možnú bezpečnosť a komfort.

Jednotka AS-RAINMASTER FAVORIT SC pri prevádzke, kedy iba dopĺňa nádobu WC, emituje hladinu hluku cca 45 dBA. Ak by jednotka nebola vybavená regulátorom otáčok, tak by emitovala hlučnosť až 75 dBA. Malý prietok, ktorý je prevažne v prevádzke nastavený, spôsobuje významne nižšie opotrebovanie elektronických komponentov a čerpadiel. Zvýšenie životnosti je odhadované na 40%.

Pri použití viacerých jednotiek AS-RAINMASTER FAVORIT SC, môžu jednotky spolu vzájomne komunikovať cez rozhranie bluetooth. V objektoch, kde je potreba obzvlášť veľkých prietokov alebo kde sú nastavené vysoké požiadavky na stálu prevádzkovú bezpečnosť, môžu byť paralelne inštalované až tri jednotky AS-RAINMASTER FAVORIT SC súčasne. Jednotky pracujú spoločne vďaka komunikácii cez bluetooth, ale nie sú na sebe závislé, takže môžu pracovať samostatne, aj keď je jedna z jednotiek vyradená. Ak napríklad jeden celok zlyhá, druhá ju môže okamžite nahradiť. Tradičné systémy s viacerými čerpadlami disponujú iba jedným ovládaním a jedným napojením na pitnú vodu. Pri poruche alebo výpadku zariadenia nebude celá budova alebo objekt zásobovaný úžitkovou vodou. Naproti tomu, pri použití viacerých jednotiek AS-RAINMASTER FAVORIT SC súčasne, disponuje každá jednotka vlastným ovládaním a vlastným prívodom pitnej vody. Ak by zariadenie bolo mimo prevádzky, pracujú zostávajúce zariadenia nezávisle ďalej.