Filtre na dažďovú vodu AS-PURAIN

as-purain

Filtre dažďovej vody AS-PURAIN, svojím tvarom simulujú hydraulický vodný skok, ktorý je známy z prírody. Filtre sú dodávané pre strešné plochy od 60 až cez 6000m2. Vďaka princípu vodného skoku sa filtre čistia samovoľne. Vzorom pre návrh filtra AS-PURAIN sa pre nás stala samotná príroda. Takmer v každom riečnom prúde môžete pozorovať, ako vodný skok funguje. Ide o prechod prúdu o voľnej hladine z bystrinného do riečneho prúdenia. Voda plynule prúdi cez kameň, ktorý je vplyvom dlhoročného pôsobenia prúdu vody hladko zaoblený. Za ním nasleduje skok, v ktorom spravidla vzniká rotujúci vodný valec. Vďaka zvýšenej energii vody vo vodnom valci sú potom unášané ľahké i ťažšie častice prúdom vody do ďalšej časti filtra. Samočistiaci účinnosť AS-PURAIN filtra dosahuje 98 %.

Najlepšie miesto pre inštaláciu filtra AS-PURAIN je priamo v akumulačnej nádrži dažďovej vody. Nie je nutné budovať ďalšiu šachtu. Všetky časti strechy tak môžu byť napojené na jeden jediný spoločný filter dažďovej vody. Filter môže byť použitý aj ako prepad akumulačnej nádrže vďaka integrovanému skimmeru. Vďaka malému výškovému rozdielu hladín vo filtri, ale tiež vďaka malým stavebným rozmerom, je možné umiestniť filter AS-PURAIN do väčšiny existujúcich akumulačných nádrží. Pri filtroch, ktoré sú vstavané do ťažko prístupných miest, odporúčame osadiť doplnkovú sadu s tryskami pre spätný preplach PR-100-RSDS. Preplach môže byť vykonávaný manuálne pomocou ručného ventilu alebo automaticky pomocou časovo riadeného ventilu.

 

Pre rôzne typy objektov sú k dispozícii nasledujúce typy AS-PURAIN filtrov pre dažďovú vodu:

AS-PURAIN PR 100

Použitie pre rodinný dom - filter vrátane spätnej klapky ako ochrany proti malým zvieratám a skimmer pre odťah plávajúcich nečistôt.

AS-PURAIN PR 100 o.R.

Použitie pre rodinný dom - vrátane skimmeru pre odťah plávajúcich nečistôt.

AS-PURAIN PR 150 do PR 400

Použitie pre priemyselné prevádzky a verejné alebo obchodné domy.

Zachytená dažďová voda, ktorá je zbavená nečistôt pomocou filtra AS-PURAIN dosahuje vynikajúcej kvality. Vodu možno ďalej využívať pre splachovanie toaliet, zavlažovanie záhradných plôch aj pranie. Mnoho ďalších využití sa nájde napríklad v prevádzkach.

Využívaním mäkkej dažďovej vody šetríte spotrebu pracích prostriedkov. Mäkká voda je tiež šetrná k napojeným zariadeniam, ktoré sú menej zanášané vápennými usadeninami (kalcifikácia) a tiež je to najlepší zdroj vody pre vaše rastliny a záhradu.

Robustné sito vo filtri AS-PURAIN je prakticky nezničiteľné a nie je potrebné ho meniť po celú životnosť filtra. Jeho lichobežníkový tvar zabraňuje usadzovaniu nečistôt a zanášaniu sita. Nečistoty na vodnej hladine v akumulačnej nádrži dažďovej vody sú sťahované pomocou skimmera, ktorý je integrovaný priamo vo filtri AS-PURAIN. Filter typu AS-PURAIN PR 100 obsahuje vždy spätnú klapku. Táto klapka zabraňuje spätnému vzdutiu špinavej vody z odtokového kanála a vniknutiu malých zvierat kanalizácií do akumulačnej nádrže.