Vsakovací blok AS-RIGOFILL

AS-RIGOFILL je vsakovacíej blok určený pre vsakovanie a využívanie zrážkových vôd. Jednotlivé bloky sa spájajú pomocou spojok a tým vytvoria pod zemou na minimálnom priestore veľký využiteľný objem, kde sa zrážková voda akumuluje, aby sa podľa daného účelu mohla následne vsakovať, byť dočasne zadržiavaná (retencia) alebo ďalej využívaná. Blokové vsakovacie galérie je možné pri zodpovedajúcej konštrukcii zaťažovať dopravou nákladných vozidiel až do celkovej hmotnosti 60 t.

AS-RIGOFILL
AS-RIGOFILL

Vysoko zaťažiteľný vsakovací systém z blokov s nasledujúcimi schváleniami:

  • schválené v Nemecku stavebným dozorom Nemeckého ústavu pre stavebnú techniku (schválenie DIBt, číslo schválenia Z-42.1-473)
  • schválené vo Francúzsku inštitúcií CSTB
  • schválené vo Veľkej Británii inštitúcií BBA
  • značka kvality RAL pre systémy na dažďovú vodu
Možnosť prechádzania kamery
  •  Revízny tunel umožňuje kontrolu vsakovacej plochy a obalu z geotextílie.
Jednoduchá montáž
  •  Ľahká manipulácia umožňujúce rýchle zabudovanie.
 95% retenčného objemu
  •  Veľká úspora miesta v porovnaní s priekopami vyplnenými štrkom, 3krát väčší akumulačné objem ako štrk.
 
Univerzálny modul
  • Použiteľný pre vsakovanie, zadržiavanie a využívanie zrážkovej vody.
Celý objem bloku možno preplachovať

(Š x D x V) 800 x 800 x 660 mm