Vsakovací blok AS-NIDAPLAST

Overeným riešením na odvod dažďových vôd, ktoré sa nielen v zahraničí využíva niekoľko rokov, sú plastové zasakovacie systémy (napríklad vsakovací blok AS-Nidaplast). Tieto plastové bloky sa umiestnia pod povrch a vytvoria dostatočný priestor, akúsi podzemnú nádrž, pre akumuláciu vody. Umožňujú rýchle odvedenie dažďovej vody z povrchu, ktorá je potom v nádrži z blokov akumulovaná a buď sa pomaly vsakuje, alebo riadene odvádza mimo mestské pozemky.

Tieto systémy sú vhodné pre odvodnenie celých priemyselných či obchodných areálov, parkovísk, zatrávnených plôch a ďalších mestských pozemkov, kde je potrebné, aby voda nezostávala na povrchu alebo svojím divokým odtokom nepôsobila škody.

AS-NIDAPLAST

Voštinový blok pre max. násyp zeminy 1,8 m. Hmotnosť bloku 53 kg, rozmery (D x Š x V) 2400 x 1200 x 520 mm, tj. 1,5 m3.