ASIO seminár

Riešenia pre modro-zelenú infraštruktúru a nízkouhlíkové technológie.

CieĽ SEMINÁRA

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novými riešeniami pre modro-zelenú infraštruktúru, ktorá sa v architektúre využíva k riešeniu klimatických problémov, k udržaniu vody v mestách, zlepšeniu ovzdušia, či zmierneniu mikroklímy. Ďalším cieľom je predstavenie nízkouhlíkových technológií vo vodnom hospodárstve.

Jednotlivé prednášky sú rozdelené do dvoch blokov. V prvom bloku sú prednášky zamerané na predstavenie modro-zelenej infraštruktúry a taktiež na odvádzanie a využívanie dažďových vôd. 

Druhý blok sa sústredí na možnosti a riešenia recyklácie šedých vôd, predstavenie inteligentnej domovej čistiarne a progresívny spôsob čistenia odpadových vôd pomocou aeróbnej granulovanej biomasy. Na seminári budú predstavené projekčné aj technické riešenia, ktoré vyhovujú požiadavkám zeleného urbanizmu.

ASIO-SK, s.r.o.

PROGRAM

9:00 - otvorenie seminára

9:10 - Modro-zelená infraštruktúra

Definície a ciele.
Dr. Ing. Karol Kratochvíl │ ASIO-SK │ AČE SR

9:30 Dažďové vody v modro-zelenej infraštruktúre

Využívanie dažďových vôd vzhľadom na zmenu klimatických podmienok. Najnovšie trendy v projekcii a realizácii.
Ing. Rastislav Kuffa PhD. │ ASIO-SK

10:00 Spevnené plochy v modro-zelenej infraštruktúre

Navrhovanie spevnených plôch z pohľadu zeleného urbanizmu. Spevnené plochy priepustné pre dažďovú vodu. Popis riešenia.
Ing. Martina Huňačková │ ASIO-SK

10:30 Vsakovacie a retenčné systémy

Inšpekčné vsakovacie a retenčné systémy a ich prínos. Spôsob návrhu a modifikácie systému. Predčistenie povrchových dažďových vôd.
Bc. Tomáš Papánek │ FRÄNKISCHE

11:00 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

11:20 Šedé vody v modro-zelenej infraštruktúre

Možnosti čistenia aj recyklácie šedých vôd, popis riešenia. Súčasné možnosti projekcie a realizácie.
Ing. Martina Huňačková │ ASIO-SK

11:40 Pripravovaná novelizácia nariadenia vlády

Pripravovaná novelizácia nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Dr. Ing. Karol Kratochvíl │ ASIO-SK

12:00 Prvá inteligentná domová ČOV na Slovensku

V čom spočíva inteligencia domovej ČOV, odtokové parametre, výhody a nevýhody.
Martin Lašček │ ASIO-SK

12:20 Progresívny spôsob čistenia odpadových vôd pomocou AGS

Popis technológie ČOV s aeróbnou granulovanou biomasou AS-GranBio. Prvé realizácie na Slovensku a v zahraničí.
Dr. Ing. Karol Kratochvíl │ ASIO-SK 

13:00 Diskusia a občerstvenie

14:00 Ukončenie seminára

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ASIO seminár
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ďalšie články v tejto kategórií