Asio - logo
Technológie pre zachovanie života
"Tvoríme životné prostredie"
Tvoríme životné prostredie
Technológie pre zachovanie života
ASIO-SK s.r.o. je slovenská inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá pracuje v odbore vývoja, výroby a dodávok technológií pre čistenie odpadových vôd a úpravu vôd. Spoločnosť sa zameriava aj na dodávku technológií pre recykláciu šedých vôd v budovách a manažment zrážkových vôd, kde sú súčasťou portfólia vsakovacie rošty AS-TTE Rošty® pre spevnené povrchy, nádrže na akumuláciu a distribúciu zrážkovej vody a akumulačné a vsakovacie systémy.

Široké spektrum výrobkov pre vodné hospodárstvo, priemysel, mestá, obce. Vyrábame a dodávame čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov a mnoho ďalších kusových vodohospodárskych výrobkov.

Komunálne čistiarne odpadových vôd vyrábame a dodávame s dôrazom na jednoduchú údržbu, vynikajúce výstupné parametre a optimálnu prevádzku. vodohospodárskych výrobkov.

AS-TTE REFERENCIE

V rámci svojej divízie priemyselných ČOV naša spoločnosťnavrhuje, projektuje a dodáva priemyselné čistiarne odpadových vôd. 

Spoločnosť ASIO – SK s.r.o. ako pevná súčasť medzinárodnej skupiny ASIO Group sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1997. Sídlom spoločnosti sa stala Bytča. Do uvedeného obdobia boli dodávky výrobkov a technologických celkov skupiny ASIO Group na Slovensku realizované prostredníctvom spoločnosti ASIO s.r.o. ( CZ ).

DOKUMENTY

Kompletné technické informácie o produktoch a technológiách našej spoločnosti.

REFERENCIE

Naše referencie